Mājas lapa: http://www.rpiva.lv/

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija ir valsts augstskola, kuras galvenais mērķis ir dot iespēju studentiem iegūt augstāko profesionālo un akadēmisko izglītību pedagoģijas, psiholoģijas, sabiedrisko attiecību, karjeras konsultēšanas, komercdarbības un vadības jomā, gatavību motivētai profesionālai darbībai un nepārtrauktai pašattīstībai. Katras studiju programmas pamatā ir inteliģence, kompetence un profesionalitāte.

Arhīvs
Jūnijs, 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Konference par vecāku lomu izglītības sistēmā
Publicēts 24. janvārī, 2012.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA) šī gada 28. janvārī plkst. 11:00 notiks tematiskā konference “Vecāki izglītības sistēmā”. Konferencē piedalīsies vecāki, vispārizglītojošo skolu pārstāvji un citi interesenti no visiem Latvijas reģioniem, lai spriestu par ģimenes un skolas sadarbību izglītības procesā.

„Domājot par bērnu nākotni, viņu vecākiem un skolotājiem ir svarīgi, lai katrs bērns pirmsskolā vai skolā labi jūtas, lai katrs bērns var mācīties atbilstoši savām spējām,” norāda viena no konferences organizatorēm Dr.paed, prof. Maruta Sīle.

Kvalitatīvā pedagoģiskajā procesā starp bērnu vecākiem un pedagoģisko personālu pastāv savstarpēja uzticība, vienota izpratne par izglītības mērķi, izglītības saturu, tā apguves metodisko nodrošinājumu un katra bērna personības attīstības vērtēšanas sistēmu.

Tā kā RPIVA augstāko profesionālo pedagoģisko izglītību iegūst pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības skolotāji, tad akadēmija ir uzņēmusies atbildību sapulcināt ieinteresētos bērnu vecākus, izglītības iestāžu vadītājus un skolotājus diskusijai par vecāku un pedagoģiskā personāla sadarbības praksi, problēmām un to risināšanas iespējām mūsdienīgā pedagoģiskajā procesā.

Konferences rīkotāji iecerējusi darbu organizēt tā, lai ne tikai notiek problēmu apzināšana, bet tiek piedāvāti arī konkrēti pasākumi to novēršanai. Ar konferences gaitā iegūto informāciju tiks iepazīstināta Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra u.c. institūciju vadība, kas ieinteresētas valstī kvalitatīvas izglītības plānošanā un īstenošanā.


Komentāri
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tava mājas lapa:
Ievadi šī portāla nosaukumu: